Hoppa till innehållet

Åke Lundqvist: Vildåsnans törst - en bok om den hebreiska bibeln

(Albert Bonniers förlag 2006)

På senare år har det kommit ut flera populärvetenskapliga böcker om Gamla testamentet och den hebreiska bibeln, Tanak. Jonas Gardells "Om Gud" är ett svenskt exempel, Jack Miles "Gud, en biografi" och Karen Armstrongs "Historien om Gud" är andra exempel. I "Vildåsnans törst" läser Åke Lundqvist Tanak, den hebreiska bibeln, på samma gång som en helig skrift och ett ett litterärt verk.
 
Gamla testamentet och Tanak innehåller samma material, fast organiserat på olika sätt. I Tanak indelas böckerna i lagen, profeterna och skrifterna medan vi i vår kristna bibel samlat alla historiska böcker i början och alla profeter i slutet av vårt gamla testamente.
 
Åke Lundqvist är litteraturkritiker och mångårig medarbetare i Dagens nyheter. Han säger själv i förordet att han först sent i livet börjat läsa Gamla testamentet / Tanak och att han avundas författare från en tidigare generation, som Sara Lidman, Göran Thunström och Torgny Lindgren, som har det bibliska materialet med sig från barnsbenen. Ett motiv för Lundqvist att skriva boken är att kyrkan i sin förkunnelse aldrig behandlar det Gamla testamentet som en helhet, utan bara väljer ut texter som på olika sätt pekar fram emot Jesus och det nya testamentets händelser. Gamla testamentets / Tanaks helhetsbild av Jahve, Judendomens gud och även den kristna kyrkans och Islams gud, går därmed förlorad. Kyrkan begår ett "litterärt styckmord" på gamla testamentet, säger Lundqvist i bokens förord.
 
Boken är upplagd som en systematisk litteraturstudie av Tanaks olika böcker - från Lagens Moseböcker till Skrifternas avslutande Krönikeböcker. I det avslutande kapitlet pekar Lundqvist på "uppbrottet" som Tanaks huvudtema. Ökenvandringen och uppenbarelsetältet, det bärbara templet, är - med Lundqvists ord - uppbrottets suggestiva sinnebilder, med Jahve i täten, en molnpelare om dagen och en eldpelare om natten. Gud bryter upp från evigheten, Adam och Eva tvingas bort från Eden, Abraham ger sig iväg från Ur, Jakob flyr hemifrån - och återvänder. Mose leder folket ut ur Egypten och in i det förlovade landet, folket avfaller och deporteras till Babylonien - och återvänder.
 
Ett annat huvudtema i Tanak är enligt Lundqvist Israels ständiga kamp med sin Gud, Jahve. Israel betyder "han som kämpar med Gud". Tanaks Gud är en krävande gud, Jahve representerar både det onda och det goda i samma gudsgestalt. Jahve har skapat människan fri och till sin avbild, men kräver trohet, en trohet som hans folk inte förmår uppfylla, en frihet som folket ständigt missbrukar. Profeterna varnar och uppmanar till ett renare och bättre liv - men folket faller ständigt undan i avgudadyrkan och sedeslöshet.
 
Vildåsnan då? Varför titeln "Vildåsnans törst"? Jo vildåsnan är i Tanak en symbol för friheten, en frihet som skiljer sig från tamåsnans bundenhet. Lundqvist liknar Ismael, den förskjutne sonen till Abraham, vid en vildåsna, en förskjuten som trängtar efter välsignelsen. Medan Israel har utvalts av Jahve och lovat lyda hans bud, men törstar efter frihet. Mellan denna gudstörst och frihetstörst "spänner Tanak sitt tält", skriver Lundqvist.
 
"Vildåsnans törst" ger en genomarbetad helhetsbild av Tanak / Gamla testamentet. Boken är konfessionslös och bör kunna uppskattas av såväl judar som kristna och muslimer. Den ger också en ökad förståelse för den judiska särarten - en viktig kunskap i den moderna värld, där Israel åter fått ett hemland efter ett par tusen år på flykt, men där detta återfådda hemland ständigt ifrågasätts av grannar och fiender.

Carl-Olof Strand