Söndagsskola

Under söndagens gudstjänst kl 11.00 har vi söndagsskola för barn 3-13 år. Barnen är med i gudstjänsten en stund. Efter "barnens minuter" och ljuständning sjungs en söndagsskolesång och barnen går en trappa ner till sina respektive grupper. I grupperna får barnen ta del av olika bibelberättelser, sjunga, skapa och leka tillsammans. Ingen anmälan, bara att komma.

"Skatten", är materialet vi använder, översatt från Norges "Sprell levende".

Gruppindelning:
Äventyrarna: 7-10/11 år
Agenter: 11/12-15 år

Kontaktperson Henrik Swärd, 073-7804030, henrik.sward@hotmail.com.

Tonårsgrupp TG (6:an - 8:ans årskurs)

Träffas ca 1 gång i månaden, oftast på en lördag.
Action och andakt
Normalt börjar vi kl 18.00. Men andra klockslag kan också förekomma.
Kontaktperson: Maria Olsson, 073-615 1859, maol.du.se

Lördagsäventyr (1:an - 5:ans årskurs

En grupp som träffas en gång i månaden och hittar på äventyr, t ex klättring, hajk, bad eller övernattning i kyrkan.
Kontaktperson: Gustav Hafström , 073-8569436, gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu.

Ungdomsgrupp (Högstadiet och gymnasiet)

Träffas varannan onsdag kl 18.30-21.00.med start den 9 januari.
För dig som vill lära känna Jesus och få kristna kompisar. Det blir ett ungdomsläger med ledartema på Åkerögården den 1-3 februari.
Kontaktperson: Gustav Hafström, 073-8569436, gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu.