Söndagsskola

Under söndagens gudstjänst kl 11.00 har vi söndagsskola för barn 7-14 år i en blandad åldersgrupp. Barnen är med i gudstjänsten en stund. Efter ljuständning går barnen en trappa ner. I söndagsskolan får barnen ta del av olika bibelberättelser, sjunga, skapa och leka tillsammans. Ingen anmälan, bara att komma.

"Skatten", är materialet vi använder, översatt från Norges "Sprell levende".

Kontaktperson Henrik Swärd, 073-7804030, henrik.sward@hotmail.com.

Tonårsgrupp TG (6:an - 8:ans årskurs)

Träffas ca 1 gång i månaden, oftast på en lördag.
Action och andakt
Normalt börjar vi kl 18.00. Men andra klockslag kan också förekomma.
Kontaktperson:  Erik & Gun-Britt Bergström, egb.bergstrom@telia.com

Lördagsäventyr (1:an - 5:ans årskurs

En grupp som träffas en gång i månaden och hittar på äventyr, t ex klättring, hajk, bad eller övernattning i kyrkan. Denna terminen med sporadiska samlingar. Kontaka kyrkan för info.

Ungdomsgrupp (Högstadiet och gymnasiet)

Träffas varannan onsdag kl 18.30-21.00.med start den 9 januari.
För dig som vill lära känna Jesus och få kristna kompisar.
Kontakta t f ledare Micah för mer info: 076-890 81 07